17 APRIL Algemene Ledenvergadering

Een gastvrije ontvangst door de nieuwe uitbaters van Het Wapen van Elst, Wiebe de Vries en Daniëlle Willemsen. Na de inloop met een kopje koffie met een heus OCO-taartje, werd de Algemene Ledenvergadering geopend door voorzitter Jeroen Sertons. Hij nam de aanwezigen mee door de activiteiten die de OCO vorig jaar organiseerde; leuk om de diversiteit aan bijeenkomsten terug te zien. Een woord van dank aan de Commissie Activiteiten die er elke keer weer een mooie evenementenkalender van maakt.

Vervolgens was het woord aan de penningmeester die de jaarcijfers 2023 en de begroting 2024 toelichtte. De kascommissie, bestaande uit Ton Buurman en William de Kleijn, had de cijfers gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. De vergadering verleende vervolgens het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

En zoals iedereen het niet kan zijn ontgaan; de prijzen – en voor onze vereniging de grootste kostenpost – van m.n. de horeca zijn behoorlijk gestegen, vandaar dat voorzitter Jeroen Sertons een verhoging van de contributie per 1/1/2025 voorstelde van ca. 9%, derhalve van € 545,– per kalenderjaar naar € 595,–. De vergadering stemde hiermee in.

En er was ook nog heuglijk nieuws: de OCO verwelkomde Ernst Staal van Yourdentity als 200e lid! Reden voor een feestelijke bos bloemen! Na het officiële gedeelte was er tijd voor een hapje en een drankje en hiermee werd de ALV gezellig afgesloten.