Het was een bijzondere avond; Ben Warmenhoven trad voor de laatste keer officieel op als voorzitter van onze ondernemersvereniging. Wij zullen hem missen, maar gelukkig blijft Ben zitting nemen in de Commissie Externe Betrekkingen en hij blijft lid van onze club; wij zullen hem ongetwijfeld zeer regelmatig blijven ontmoeten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Martien Martens voorgedragen en benoemd als nieuw bestuurslid van de OCO. In de komende bestuursvergadering zullen de diverse functies officieel vastgesteld worden.

Na de ledenvergadering was er tijd ingeruimd voor de 5-minutenpresentaties. Hans de Nijs kondigde de deelnemers aan; Rob Schuiling van Garage- en Taxibedrijf Schuiling (tevens gastheer van deze avond), Kees Hermeling van Constructiebedrijf Hermeling, Stefan van de Voort van Solvisoft, Tjerk Koopmans namens SIBA en last but not least Arijan Sauer en Martin Kampen namens Alpe d’HuZes.

Als afsluiting werden de ca. 90 aanwezigen getrakteerd op een heerlijk buffet van De Buitenpoort Catering.